Az Első Lions Club Kaposvár Közhasznú Egyesület megalakulása óta Kaposvár polgárainak testi lelki jólétéért dolgozik. A Lions Clubok alapeszméjével összhangban a vakok és gyengén látók álltak az egyesület életében elsődleges fókuszpontban.  Hazánkban folyó népegészségügyi vizsgálatok kimutatták, hogy a legjelentősebb betegségcsoportok a krónikus nem fertőző betegségek (kiemelten kardiovaszkuláris és rosszindulatú daganatos megbetegedések) jelentik, amelyek elsődlegesen életvezetési hátterűek és kulturális beállítottságokból eredő veszélyeztető faktorok mögé csoportosíthatók, ilyen életmódbeli rizikó tényezők (dohányzás, alkoholfogyasztás, kedvezőtlen táplálkozási szokások, fizikai inaktivitás). A kedvezőtlen életmód hátterében meghatározó módon pszichoszociális tényezők állnak. Ezért munkákban az egészséges életmódra nevelést, megelőző szűréseket és a különösen is veszélyeztetett társadalmi rétegek elérését, szűrését és prevencióját egyesítettük, és gyűjtéseket e csoportok részére.

A Lions szervezetek kiemelt feladata a szemmel és a látással, látássérültekkel folyó munka. Ebben egyesületünk is alapításunk óta részt vesz. Több éve tartunk glaucoma szűrést. Ebben az évben októberben a látás hónap kapcsán kiemelt feladatunknak tartottuk a minket felkeresők szűrését. Erre frekventált helyszínt választottunk, városunk piacát.

Gyűjtések társadalmi és más hátrányokkal élők részére –, SZÁZ SZEMÜVEG, SZÁZ BOLDOG SZEMPÁR programunk, melyben hátrányos helyzetű gyermekek részére az általunk összegyűjtött adományokból szemüvegeket készíttetünk, szemorvos és optikus bevonásával. Ez nagyon nagy segítség a családoknak, mert nincs szemüveg vásárlásra támogatás, és a kisgyermekek iskolai taenulmányai is rosszabbak a gyengén látás miatt. Ezért munkánk hiányt pótló

Egyedül álló anyák és gyermekeik segítése – együttműködéssel, koordinálva a szakmai szervezetekkel

-Az adománygyűjtéseink célja mindig az adott kiválasztott réteg egyedi és valós igényeire adott válasz. A személyes kapcsolattartásra alapozva szeretnénk elérni, hogy egy problémában előrelépés történjen. Előnyünk, hogy megismerve a hozzánk fordulókat és az ő élethelyzetüket, az egyedi helyzetre szabott, ugyanakkor a mi lehetőségeinket is figyelembe vevő megoldásokat tudunk találni.

Tehetséggondozási programunkban is a személyesen is megismert és előzetesen eredményeket felmutató hátrányos helyzetű fiatalok számára teremtünk valós lehetőségeket, hogy ők ez által el tudják érni kitűzött céljaikat. Elsősorban tanulmányaik folytatásához, tehetségük kibontakoztatásához (Talentum díj, évente egy felterjesztésre kerülő személlyel) kapnak ösztönzést, segítséget.

Sikeres rendezvényeink:

"Nőnapi szépség bónusz rendezvény" célcsoport: Kaposvári Anyaotthon gyermekiket egyedül nevelő szociálisan rászorult anyák és lányaik résztvevők száma: 30 fő. A Borostyánvirág Anyaotthonnal sok éves kapcsolatot ápolunk, és segítjük az itt élő gyermekeiket egyedül nevelő lányokat, anyákat.

A nap célja, hogy a résztvevők női identitásuk pozitív oldalát éljék meg, erősítsük meg őket nemi identitásukban és lelki egészségüket fejlesszük ami által megküzdési képességeik növekedhetnek.

"Életvezetés , ki vezeti.... és hová"

A részt vevők műhelymunka formájában mélyebben megismerjék életvezetési szokásaikat, tudatosítva jelenlegi helyüket és olyan lépéseket formáljanak meg a műhelymunka során, amely segít nekik újra fogalmazni céljaikat és megtalálni azokat a lépéseket, amelyen járva képesek lehetnek elérni valós céljaikat.

 

Szervezetfejlesztő formában, önkénteseink részére nyár végén tréninget szervezünk,  és adományszervező tréning 1- 1 napban, amikor meg megismerjük magunkat a megcélzott réteg szokásait, és a segítés valamint a rendezvényeken történő önkéntes munka attitűdjével is megismerkedünk,


Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba